Các máy bay ném bom Đồng Minh bay gần bờ biển Bắc Triều Tiên trong cuộc diễn tập " tấn công bất ngờ "

tháng 11 03, 2017