Anh Quốc mua công nghệ của Hệ thống phòng thủ Iron Dome do Israel để bảo vệ Quần đảo Falkland

Chủ đề có liên quan: