Trump Đặt Biệt Danh Cho Lãnh Đạo Triều Tiên Kim-Jong-Un là " Rocket Man"

tháng 9 18, 2017