Triều Tiên cho biết họ đã phát triển loại Bom Hydro cao cấp hơn

tháng 9 03, 2017