Nữ nhà báo Hàn Quốc nói về vụ Thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng " Triều Tiên chỉ muốn chứng tỏ bản thân"

tháng 9 04, 2017