Thủ Tướng Israel ông Netanyahu Đã Đến New-York Gặp gỡ Trump để Bàn về Vấn Đề Iran

tháng 9 19, 2017