Hàn Quốc Xây dựng Tàu Ngầm Hạt Nhân nhằm đề phòng Bắc Triều Tiên

tháng 9 09, 2017