Hàn Quốc lên kế hoạch sử dụng phi đạn ‘Frankenmissile’ để phá hủy các căn cứ ngầm của Bắc Triều Tiên

tháng 9 07, 2017