CHIẾN CƠ ISRAEL KHÔNG KÍCH CƠ SỞ SẢN XUẤT VŨ KHÍ HÓA HỌC VÀ HỎA TIỄN Ở SYRIA

tháng 9 07, 2017