Tây Ban Nha cử Tiêm kích F-18 của đánh chặn máy bay Antonov AN-26 của Nga

tháng 8 03, 2017