Những câu hỏi thường gặp: tại sao phải dùng từ " Mua bán trái phép chất Ma túy"

Ngày:20/08/2017  
Trong phần những câu hỏi thường gặp hôm nay tôi xin đề cập đến trường hợp của câu " Mua bán chất ma túy trái phép "
Ảnh:  minh họa
Ma túy hay Heroin là chất gây nghiện chết người khiến nạn nhân chết dần chết mòn. Ngoài ra những người nghiện ma túy sẽ đi đến con đường vi phạm pháp luật chỉ vì kíếm được tiền để tiếp tục chơi ma túy gây bao tan thương cho nhiều gia đình trên khắp thế giới. Thâm chí có trường hợp kẻ thủ ác dùng ma túy để uy hiếp con nghiện phải hành động theo những gì mà hắn ta yêu cầu phải làm, kể cả việc giết người cướp của. Nên chúng ta thường nghe câu " Ma túy là kẻ sát nhân", Ma túy= sát nhân . Bản thân từ " ma túy " đã là bất hợp pháp rồi. 

Vậy nên bản thân chất Ma túy đã là một cái tên liên quan đến phạm pháp quá rõ ràng vậy tại sao phải dùng đến từ " Mua bán chất ma túy trái Phép" phải chăng có trường hợp mua " bán chất ma túy có phép ?" thập chí nếu có thể là " Chích ma túy có phép chẳn hạn ?" . Câu nói này có thể gây hiểu lầm dẫn đến sự lố bịch.

xin anh chị em đóng góp ý kiến bằng các để lại comment bên dưới. Bởi vì tôi cải thấy từ mua bán trái phép chất Ma túy mà các phương tiện truyền thông sử dụng nghe có vẻ không hợp lý.