MA cây có thật? Sinh vật được gọi là Bọ que đỏ

Ngày:22/08/2017  
Sinh vật kỳ lạ giống loài cây dây leo này được cho là Bọ Que đỏ có tên khoa học là Phryganistria heusii yentuensis. tuy nhiên trong đoạn video con này không giống bọ que đỏ, nó giống một loại dây leo lùm xùm và rất nhiều chi có thể cử động được. hiện vẫn chưa biết nó chính xác là sinh vật gì.
dù nó là thứ gì đi nữa, hy vọng rằng nó sẽ không cắn bạn ngay khi nhìn thấy bạn.


Xem video:Hình ảnh một con Bọ Que đỏ đang bám trên cánh tay người. trong giống nhánh cay nhỏ.Zcomity Team.