Ngư dân Nga bắt được " Thủy quái đuôi chuột " trong lòng đại dương

tháng 8 09, 2017