Kim-Jong-Un đòi tấn công Hỏa tiễn vào Đảo Guam của Hoa Kỳ

tháng 8 09, 2017