L3 Vertex Aerospace nhận hợp đồng bảo trì máy bay Hercules KC-130J của Kuwait

tháng 8 18, 2017