Israel ban hành lệnh " ngăn cản " cuộc đình công tại nhà máy điện hạt nhân Dimona

tháng 8 14, 2017