Hàng Trăm Chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ được triển khai bao vây Bắc Triều Tiên

tháng 8 18, 2017