Bar Mitzvah và bữa tiệc ăn mừng của Người Do Thái có ý nghĩa như thế nào?

Ngày:17/08/2017  
Bar Mitzvah theo nghĩa đen là "con của sự truyền giáo". Từ "bar" có nghĩa là "con trai" ở Aramaic, là ngôn ngữ nói tiếng mẹ đẻ của người Do Thái (và phần lớn Trung Đông) từ khoảng 500 TC. Đến 400 C.E. Từ "mitzvah" là tiếng Hebrew cho "lời dạy bảo". Thuật ngữ "Bar Mitzvah" dùng để chỉ hai điều:

  • Thứ nhất, khi một cậu bé đến tuổi 13, cậu đã trở thành một "Bar Mitzvah" và được thừa nhận bởi truyền thống Do Thái có các quyền như một người đàn ông trưởng thành. Một cậu bé đã trở thành một Bar Mitzvah giờ đây đã có đạo đức và đạo đức này chịu trách nhiệm cho những quyết định và hành động của mình.

  • Thứ hai, Thuật ngữ "Bar mitzvah" cũng dùng để chỉ nghi thức tôn giáo đi kèm với một cậu bé trở thành một Bar Mitzvah. Thường thì một bữa tiệc mừng sẽ theo sau buổi lễ và bữa tiệc đó còn được gọi là lễ Bar mitzvah.
Bài viết này nói về lễ nghi tôn giáo và bữa tiệc được gọi là lễ Bar Mitzvah. Để biết thêm thông tin về việc trở thành một bar mitzvah, vui lòng đọc thêm: "Ý nghĩa của việc trở thành Bar Mitzvah có nghĩa là gì?"

Điều quan trọng cần lưu ý là hành lễ và  tiệc mừng Bar Mitzvah không bắt buộc theo phong tục Do Thái. Thay vào đó, một cậu bé Do Thái tự động trở thành một Bar Mitzvah khi đến 13 tuổi. Mặc dù các chi tiết cụ thể của buổi lễ và bữa tiệc sẽ khác nhau tùy thuộc vào phong trào (Chính thống, Bảo thủ, Cải cách, vv) gia đình là một thành viên của những điều cơ bản thuộc Bar Mitzvah như sau.