Du khách Mỹ bị dân địa phương đánh đập vì cử chỉ " chào theo kiểu Đức Quốc Xã "

tháng 8 14, 2017