Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ phải " trả giá " cho vụ phóng Hỏa tiễn lần này

tháng 7 07, 2017