Mỹ lắp đặt Vũ khí Laser Phòng Thủ Cho Máy Bay C-130

tháng 3 09, 2017