iPhone 7 mới có tính năng Apple Pay giúp nâng cao vị thế của hãng này tại Nhật Bản

tháng 9 10, 2016