Không quân Israel đáp trả hỏa lực "đi lạc" từ quân đội Syria

tháng 9 10, 2016