Hệ thống phòng thủ Phi đạn tiên tiến Iron Dome của Israel đánh chặn 2 rocket từ Syria

Chủ đề có liên quan: , ,