IDF gia tăng lực lượng trong làn sóng tấn công khủng bố liên tục xảy ra tại khu bờ Tây

Chủ đề có liên quan: ,