Duterte muốn các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines

Chủ đề có liên quan: