Duterte muốn các Lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi miền Nam Philippines

tháng 9 13, 2016