Theo cơ quan khí tượng: Một trân động đất có cường độ 5,3 Jolts vừa xảy ra ở phía Đông Nam Hà Quốc

tháng 9 13, 2016