Các sinh vật Ma Cà Rồng đã tồn tại 740 triệu năm trước

Ngày:28/05/2016  
Ma cà rồng là có thật. Nhưng các bạn đừng sợ - chúng chỉ là các sinh vật Amoebae bé xíu và chúng không thích thú đến việc hút máu của con người.

Nhà nghiên cứu Susannah Porter tìm thấy bằng chứng hóa thạch của một chủng loài cổ xưa liên quan đến một sinh vật nhỏ bé gọi là Vampyrellidae Amoebae hoặc "ma cà rồng Amoeba" ăn thủng con mồi sâu hút vào bên trong. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra những "con ma cà rồng" tồn tại quanh chúng ta. Chúng ăn các loại tảo, nấm và thậm chí một số loài động vật nhỏ.

Và cũng giống như ma cà rồng trong nền văn hóa phương Tây, những hóa thạch mới cho thấy một số phiên bản của ma cà rồng Amoebae tồn tại quanh chúng ta trong hàng triệu năm.

 Porter đã phát hiện ra lỗ tròn nhỏ được khoan vào miếng vi cổ sinh 740 triệu năm tuổi ở Grand Canyon.
Các lỗ khoan cực nhỏ có hình bán nguyệt giống vết cắn của Ma cà rồng hút máu trong truyền thuyết được tạo ra bởi các sinh vật được gọi là "vampire" Amoeba  (ma cà rồng Amoeba )

Những cái lỗ mà các sinh vật này tạo ra có chiều sâu khoảng một micromet nó giống với những vết cắn của Ma ca rồng trong truyền thuyết mô tả. "Các Lỗ tròn lớn hình bán nguyệt ở phần trên của miếng vi cổ sinh là thành quả của 'con ma cà rồng bé xíu" này tạo ra, Porter đã viết trong một nghiên cứu mô tả các hóa thạch.

Đây là ví dụ cổ xưa nhất mà chúng tôi đã tìm thấy các sinh vật nhân thực đơn bào ăn thịt lẫn nhau. có nhân có nghĩa là các tế bào của sinh vật có màng nhân .

"Theo những gì tôi biết những cái lỗ là bằng chứng trực tiếp đầu tiên của loài ăn thịt trên sinh vật nhân thực," Porter nói với hãng tin UC Santa Barbara Current.

Nghiên cứu này có nghĩa là các loài ăn thịt ngày trở lại thậm chí xa hơn chúng ta nghĩ, và rất nhiều sinh vật nhân thực có lẽ hiện diện trong khu vực hàng triệu năm trước đây.

Tom Selleck