Các nhà khoa học khẳng định gen tóc đỏ tiến hóa là do thiếu thiếu ánh sáng

tháng 1 05, 2016