MỘT NGƯỜI CÓ THỂ SỐNG SÓT ĐƯỢC BAO LÂU NẾU KHÔNG CÓ NƯỚC

Ngày:07/09/2015  
Nếu bạn đã từng bị mắc kẹt ở một nơi hoang dã nào đó, hãy nhớ những gì các chuyên gia về sinh tồn gọi là "Quy tắc của 3 Rules of 3'.
______________

==>  You can survive for 3 Minutes without air (oxygen) or in icy water
Bạn có thể sống 3 phút không có Oxy hoặc trong nước Băng

==> You can survive for 3 Hours without shelter in a harsh environment (unless in icy water)
Bạn có thể sống 3 giờ không có nơi trú ẩn Trong một môi trường khắc nghiệt (trừ khi nước đóng băng)

==> You can survive for 3 Days without water (if sheltered from a harsh environment)
Bạn có thể sống sót 3 ngày không có nước (có nơi trú ẩn trong môi trường khắc nghiệt)

==> You can survive for 3 Weeks without food (if you have water and shelter)
Bạn có thể sống sót 3 tuần không có thức ăn (Trường hợp có nước và nơi trú ẩn)

Bạn có thể sống  trong 3 phút không có không khí, mặc dù vậy chúng tôi không khuyên bạn thử điều này. Trong một môi trường khắc nghiệt – như vùng băng tuyết, cho bạn biết rằng, mình có 3 giờ để tồn tại mà không có nơi trú ẩn. Sau 3 ngày kế tiếp, bạn cần nước hoặc bạn sẽ bị hư mắt. Và bạn có 3 tuần để tìm  nước mà không có thức ăn, mặc dù chúng tôi hứa với bạn rằng điều này chẳng phải trò đùa.

Bất chấp quy tắc hữu ích này, một số người đã cố sống sót sau 8-10 ngày mà không cần có nước. Một lần nữa, họ đã để lại hành vi lừa dối và mạng đến kinh khủng.

Cũng như 65 % thành phần thiết yếu cơ thể của con người là nước .

Nước chảy qua máu, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng cho tế bào và xả các chất thải ra khỏi cơ thể chúng ta. Nước đệm khớp của chúng ta và các mô mềm. Nếu không có nước như là một phần của thói quen tiêu thụ trong cơ thể, chúng ta không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ thức ăn.

www.Zcomity.com