Làm thế nào để Bỏ chặn một trang web trên Kaspersky

Ngày:12/08/2015  
Tính năng loại bỏ Banner quảng cáo "Anti-banner'  trong chương trình Bảo vệ Lướt Web an toàn của Phầm mềm diệt Virus Kaspersky ,được thiết kế để ngăn chặn sự xuất hiện của các biểu ngữ quảng cáo ,bắt nguồn từ các trang web hay một địa chỉ IP cụ thể . Tuy nhiên ,tính năng này đôi khi vô tình ngăn cản bạn truy cập để xem đầy đủ chi tiết của Trang web mà bạn muốn sử dụng . Nếu bạn đang gặp vấn đề điều hướng đến một trang web cụ thể do Kaspersky can thiệp, bạn chỉ cần thêm vào danh sách (các trang được chấp thuận) trong list danh mục của chức năng Anti-Banner  .

Các Bước Thực Hiện :

1# . Mở cửa sổ ứng dụng Kaspersky chính bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng của nó trên thanh taskbar.

3# Nhấp vào nút "Settings" bên dưới "Enable Anti-Banner."

2# . Click chọn "Settings " , rồi chọn tiếp  "Anti- Spy "

4# . mở ( danh sách chấp nhận) thẻ  “White list” , click chọn nút  “Add” rồi nhập vào link địa chỉ trang web mà bạn muốn truy cập đầy đủ .

5# . Nhấp vào "OK" để thêm trang web vào danh sách. Nhấp vào "OK" một lần nữa để đóng cửa sổ danh sách trang  được chấp nhận  "White List " .

6# . Nhấn “Apply” trong  bản điều khiển  “Anti-banner” để áp dụng các thay đổi vừa được bạn  thiết lập . giờ thì bạn có thể truy cập được các trang bạn muốn .


The Anh Nguyen .