Dễ dàng mở các trang web bị chặn bởi chức năng Fortinet

Ngày:12/08/2015  
Fortinet là một nền tảng bảo mật dành cho các nhà quản trị mạng , những người muốn thiết lập bộ lọc Internet trên mạng mà họ quản lý. Sản phẩm Fortinet cũng giống như tường lửa FortiGuard được sử dụng trên một mạng để ngăn cản bạn truy cập vào các trang web mà người quản trị muốn chặn .

Ngoài ra, các trang web bạn truy cập có thể bị chú ý và các quản trị mạng có thể âm thầm giám sát dựa trên thói quen lướt web của bạn.
Dù vậy, bạn cũng có thể tự mình mở “Chặn “ để truy cập vào các trang web , mà bộ lọc của Fortinet đang ngăn chặn , hoặc đang bị theo dõi . bằng cách sử dụng một máy chủ Proxy , đó là một mạng lưới đường hầm thông qua Internet có thể giấu địa chỉ IP của bạn và kết nối bạn với bất kỳ trang web nào, khi thông qua máy chủ của nó.


Làm theo các hướng dẫn dưới đây:

1#  Tìm đến các  trang web Ublocked Proxy hoặc Truly Unblock  (xem nội dung  trang trên đó) .
Những trang đó sẽ cung cấp những  proxy  mở khóa các bộ lọc của Fortinet  giống như tường tửa. Danh tính của bạn cũng được bảo mật với các proxy này vì họ sẽ che giấu địa chỉ IP của bạn phía sau máy chủ của họ.

2#  Nhâp link địa chỉ trang web  bị chặn bởi Fortinet trong thanh URl mà bạn nhìn thấy trên các trang web cung cấp Proxy ,có thể thanh Url đó nằm phía trên , ở giữa, hoặc bên dưới các trang cung cấp Proxy đó ,nó  phụ thuộc vào giao diện của  các trang cung cấp  Proxy mà bạn chọn .

3#  Sau khi nhập địa chỉ trang web bị chặn vào thanh Url trên trang đó ,tiếp theo bạn click chọn nút “Surf” hoặc nút “Go” nằm bên cạnh thanh Url . vậy là chức năng chặn “Khóa ” trang của Fortinet sẽ mở khóa  thông qua máy chủ của Trang Proxy nầy .Và địa chỉ IP của bạn vẫn được an toàn và ẩn danh ..


Zcomity team.