Chuyện Hài hước: Tay trống nhiệt tình

Ngày:24/05/2015  

Điều đúng đắn Phải Làm

Một nhạc trưởng nhận thấy rằng, việc chuẩn bị cho một buổi trình diễn quan trọng rất khó khăn, vì những thành viên của ban nhạc không bao giờ hiện diện đầy đủ trong các buổi diễn tập .

Thế rồi buổi diễn tập cuối cùng đã đến, và lại có vài thành viên vắng mặt. vào cuối buổi diễn tập, người nhạc trưởng nói với tất cả thành viên trong ban nhạc hiên đang có mặt : "tôi có ghi tên những người vắng mặt trong những buổi diễn tập khác nhau của chúng ta. ..Và nó đây  .." .


Ông ta móc một tờ giấy trong túi ra và xem kỹ . "tôi nhận thấy có một người duy nhất rất cần mẫn và hiện diện đều đặn mỗi buổi chính là " Người đánh trống ".

Người đánh trống đỏ bừng mặt, đứng dậy đáp : "Dạ tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn duy nhất cần phải làm..  vì ngày mai tôi sẽ không thể đến và trình diễn được  ! ."


____________________
 Neo Anderson