Ngôi nhà muốn bán

Ngày:24/05/2015  
Một người cảm thấy chán sống trong ngôi nhà củ của mình ở vùng quê nên muốn bán nó đi để mua một ngôi nhà tốt hơn .

Anh đã cố gắng bán nó từ lâu ,song việc không thành, nên cuối cùng anh quyết định giải quyết vấn đề bằng cách thông qua đại lý.


Người đại lý đã lập tức quảng cáo về ngôi nhà,và một vài ngày sau,chủ nhân ngôi nhà đã được xem một tấm ảnh chụp rất hấp dẫn về nó, với sự miêu tả tuyệt vời về những mảnh vười của nó ,trên một tờ tạp chí đắt tiền .


 Sau khi chủ ngôi nhà đã đọc mục quảng cáo ấy ,ông lập tức gọi điện thoại cho người đại lý môi giới nhà đất và nói ."tôi rất tiếc, ông Jose ạ, nhưng cuối cùng thì tôi đã quyết định không bán ngôi nhà của tôi nữa .Sau khi đã đọc mục quảng cáo của ông trên tờ tạp chí đó, tôi có thể thấy rằng nó chính là loại nhà mà tôi muốn sống ở đó suốt đời " .Neo Anderson
www.zcomity.com