Chương trình Space Launch System program (SLS) Của NASA Đang Tiến Đến Giai đoạn Giám Định Thiết Kế Quan Trọng

Ngày:15/05/2015  

Chương trình Space Launch System (SLS)

Theo NASA

Chương trình Space Launch System (SLS) của NASA  đang được đưa ra thẩm định hôm 11 tháng Năm tại Trung tâm hàng không vũ trụ Marshall của NASA ở Huntsville, Alabama.

Đây là Tên lửa mới có lực đẩy mạnh mẽ nhất từng được chế tạo từ trước đến nay. Nó được thiết kế để có độ bền cao với khả năng mang theo phi hành đoàn và hàng hóa cho sứ mệnh du hành xa hơn trong không gian , trong đó bao gồm một tiểu hành tinh và cuối cùng là đến sao Hỏa.

Đánh giá lại Mốc quan trọng như việc rà soát lại các thành phần quan trọng trong thiết kế ,điều đó là then chốt .Việc thẩm định chứng minh rằng thiết kế SLS hội đủ tất cả các yêu cầu hệ thống với các rủi ro chấp nhận được, và hoàn thành trong vòng chi phí và tiến độ ràng buộc. Điều đó cũng minh chứng rằng các tên lửa nên tiếp tục sản xuất trên quy mô đầy đủ từ khâu, lắp ráp, tích hợp , thử nghiệm và chương trình đó đã sẵn sàng để bắt đầu cho phần xem xét tiếp theo là Chứng nhận thiết kế . “Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng  Tạo dựng nên một tên lửa là điều dễ dàng ” Todd May Quản lý của chương trình SLS  nói. Chúng tôi rất thận trọng với tất cả các thành phần của tên lửa này trong quá trình tên lửa đang được xem xét đánh giá. Hàng nghìn tài liệu qua nhiều Năm tháng được gửi gắm vào để chắc chắn rằng Thiết kế này rất đáng tin cậy, an toàn, bền vững ,và sẽ làm nhiệm vụ thúc đẩy hơn nữa các chuyến bay vào vũ trụ của con người mà có thể có của NASA .

Mỗi yếu tố cho tên lửa - bao gồm tên lửa đẩy, động cơ, các giai đoạn và tàu vũ trụ với Tải trọng tích hợp & quá trình tiến Triển (SPIE) - phải trải qua đánh giá riêng trước khi bắt đầu xem xét các chương trình tích hợp của tuần này.

Tên lửa đẩy, các giai đoạn và động cơ đã thông qua đánh giá  đang trong quá trình hoàn thành xem xét.

SPIE chịu trách nhiệm cho việc thiết kế và phát triển của một số bộ phận phía trên cùng của tên lửa, bao gồm :

- Giai đoạn Orion stage adapter - tàu vũ trụ Orion kết nối với SLS
- Giai đoạn Interim cryogenic propulsion stage (Đóng băng lực đẩy tạm thời ) - cung cấp cho tàu vũ trụ Orion lực đẩy đủ lớn cần thiết để bay xa hơn mặt trăng trước khi trở về tàu vũ trụ đến trái đất trong quá trình bay thử nghiệm đầu tiên của SLS
- Giai đoạn Launch vehicle stage adapter (chuyển đổi Phóng thiết bị) để kết nối  giai đoạn chính và các giai đoạn Interim cryogenic propulsion stage

SPIE đang làm việc để chuẩn bị cho sự tiến triển trong tương lai của SLS nhằm cung cấp khả năng cần thiết cho các sứ mệnh của con người lên Sao Hỏa. Văn phòng giám sát việc nghiên cứu và đối tác với các Học Viện, các Nghành công nghiệp và các cơ quan khác của chính phủ  để phát triển các công nghệ mới và các hệ thống đó sẽ có lợi cho không chỉ riêng SLS mà còn cho cả Nghành công nghiệp phóng tàu vũ trụ khác lớn hơn củ Hoa Kỳ .

Phần xem xét  thiết kế quan trọng của Chương trình SLS là mục tiêu cần phải hoàn thành vào cuối tháng Bảy.

Bay thử nghiệm

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của SLS sẽ được định hình là một phương tiện có khả năng tải ,và mang một tàu vũ trụ Orion 70 m , nặng 77 tấn không có phi hành đoàn, bay vào ngoài quỹ đạo thấp của trái đất để kiểm tra hiệu suất của hệ thống tích hợp. Cũng như tiến triển của SLS, nó sẽ là tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo với một khả năng tải trọng lớn nhất từ trước tới nay (143 tấn) điều đó cho phép thực hiện các sứ mệnh thậm chí còn đi xa hơn vào hệ mặt trời của chúng ta .

Để biết thêm thông những thông tin về SLS, hãy truy cập vào website của NASA : https://www.nasa.gov/sls