Colossal Titan có thể đánh bại Eren Yeager hiện tại không?

Ngày:08/03/2021  
Colossal Titan có thể đánh bại Eren Yeager hiện tại không? Những kẻ khổng lồ tấn công Titan Trong chương mới nhất, chúng ta cuối cùng đã thấy sự biến đổi hoàn toàn của Eren và chúng ta thấy anh ta ch...