Tiệm Cơm Việt-Ngõ 105 Xuân La-Tây Hồ Hà Nội Chấp Thuận Giao Dịch Bằng đồng Pi Network

Ngày:09/07/2020  
Tiệm Cơm Việt-Ngõ 105 Xuân La-Tây Hồ Hà Nội Chấp Thuận Giao Dịch Bằng đồng Pi Network Uviet.net  (09.7.2020): Mới đây một tiệm Cơm Việt ở Hà Nội đã đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook chấp nhận giao dịch bằng đồng Pi Net...