Sư tử có thể sống sót ở Bắc cực không?

Ngày:_ 04/08/2021  
Sư tử có thể sống sót ở Bắc cực không? Không, một con sư tử bình thường có lẽ không thể sống sót ở Bắc Cực, vì điều đó đòi hỏi bản năng săn mồi mà một con thú châu Phi có lẽ không...

Tắt tài trợ [X]