CÔNG TY TNHH C.E.O HOSPITALITY TUYỂN GẤP

Ngày:25/08/2020  
CÔNG TY TNHH C.E.O HOSPITALITY TUYỂN GẤP TUYỂN DỤNG GẤP ĐI LÀM LUÔN CÔNG TY TNHH C.E.O HOSPITALITY  CẦN TUYỂN GẤP: 02 Nhân viên Kỹ thuật Điện - Nước LÀM VIỆC TẠI: Khu Tổ ...