DARPA đặt mục tiêu phát triển AI đáng tin cậy cho mục đích quốc phòng

Ngày:04/04/2024  Uviet (04/4/2024): Phó Giám đốc Văn phòng Đổi mới Thông tin của DARPA, Matt Turek đã nhấn mạnh trong một tuyên bố gần đây về vai trò then chốt của việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan đến các quy trình ra quyết định quan trọng của quân nhân.


Trong sự kiện của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Turek tiết lộ rằng khoảng 70% chương trình của DARPA tích hợp AI, học máy và quyền tự chủ ở nhiều năng lực khác nhau.


Turek nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phát triển AI như một biện pháp phòng ngừa trước những đột phá công nghệ tiềm tàng hoặc “những bất ngờ chiến lược” của các thế lực đối địch cũng đang thúc đẩy khả năng của họ. Ông nhấn mạnh cam kết của DARPA trong việc tạo ra những tiến bộ chiến lược của riêng mình để duy trì lợi thế cạnh tranh.


Để hiện thực hóa những mục tiêu này, DARPA tích cực thu hút các ý tưởng và khả năng mang tính chuyển đổi từ ngành công nghiệp và giới học thuật. Một con đường hiệu quả để tìm kiếm những đổi mới như vậy là thông qua các thách thức cạnh tranh, nơi các nhóm thuộc khu vực tư nhân tranh giành các giải thưởng tiền tệ đáng kể.


Một ví dụ nổi bật là Thử thách mạng trí tuệ nhân tạo DARPA, tận dụng các công nghệ AI tổng quát để tự động xác định và khắc phục các lỗ hổng trong phần mềm nguồn mở của cơ sở hạ tầng quan trọng.


Việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, một tập hợp con của AI, có vai trò then chốt trong việc tăng cường các nhiệm vụ đa dạng như mã hóa an toàn, ra quyết định, nhận dạng giọng nói và phân tích dự đoán. Sự hợp tác của DARPA với các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu như Google, Microsoft, OpenAI và Anthropic nhấn mạnh nỗ lực hợp tác nhằm vượt qua các ranh giới của khả năng AI.


Turek lưu ý rằng những tiến bộ trong các mô hình ngôn ngữ lớn sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho lĩnh vực quốc phòng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với các ứng dụng thương mại.


Nhấn mạnh việc triển khai AI thực tế của DARPA, Turek đã đề cập đến thử nghiệm của cơ quan này về quyền tự chủ trên máy bay chiến đấu F-16, chứng minh khả năng ứng dụng trong thế giới thực của công nghệ AI.


Nghiên cứu AI của DARPA trải rộng trên bốn lĩnh vực chính, bao gồm AI thành thạo, củng cố niềm tin vào lĩnh vực thông tin, củng cố các hệ thống an toàn và linh hoạt cũng như phát triển các công cụ mạng phòng thủ và tấn công. Turek nhấn mạnh mối quan hệ hiệp lực giữa các lĩnh vực nghiên cứu này, biểu thị cách tiếp cận toàn diện của DARPA nhằm thúc đẩy AI cho mục đích quốc phòng.