Thủy Quân Lục Chiến Mỹ công bố hệ thống phòng không MRIC mới

Ngày:18/01/2024  

 Uviet (18/1/2023): Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã trình diễn hệ thống phòng không mới nhất của mình, Khả năng tích hợp nhanh trên biển (MRIC), trong một buổi trưng bày tĩnh tại Trung tâm General Raymond G. Davis trên Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico vào ngày 12 tháng 1 năm 2024.MRIC đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Bộ Tư lệnh Hệ thống Thủy quân lục chiến, mở đường cho việc bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm tài chính 2025. Hệ thống phòng không này sử dụng SkyHunter, tên gọi của Mỹ cho Tamir của Israel, tên lửa đất đối không (SAM).


SkyHunter tự hào có tầm bắn từ 4-70 km (2,4 đến 43,4 dặm), vượt xa tầm bắn tối đa của tên lửa Stinger hơn 8 lần. Phạm vi tiếp cận mở rộng này cho phép Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bảo vệ phạm vi hoạt động trên mặt đất lớn hơn đáng kể, đặc biệt là trong các tình huống mà tàu chiến AEGIS của Hải quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu của đồng minh có thể không sẵn sàng hỗ trợ phòng không.


Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã trình diễn hệ thống phòng không mới nhất của mình, Khả năng tích hợp nhanh trên biển (MRIC), trong một buổi trưng bày tĩnh tại Trung tâm General Raymond G. Davis trên Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico vào ngày 12 tháng 1 năm 2024.


MRIC đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Bộ Tư lệnh Hệ thống Thủy quân lục chiến, mở đường cho việc bắt đầu đưa vào sử dụng vào năm tài chính 2025. Hệ thống phòng không này sử dụng SkyHunter, tên gọi của Mỹ cho Tamir của Israel, tên lửa đất đối không (SAM).


SkyHunter tự hào có tầm bắn từ 4-70 km (2,4 đến 43,4 dặm), vượt xa tầm bắn tối đa của tên lửa Stinger hơn 8 lần. Phạm vi tiếp cận mở rộng này cho phép Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bảo vệ phạm vi hoạt động trên mặt đất lớn hơn đáng kể, đặc biệt là trong các tình huống mà tàu chiến AEGIS của Hải quân Hoa Kỳ và máy bay chiến đấu của đồng minh có thể không sẵn sàng hỗ trợ phòng không.