Động cơ tiêm kích tàng hình thế hệ tiếp theo đã hoàn thành đánh giá thiết kế sơ bộ

Ngày:18/11/2023  

Uviet (18/11/2023): Thế hệ động cơ hàng không mới được dự kiến ít nhất sẽ cung cấp năng lượng cho máy bay phản lực giống máy bay chiến đấu tàng hình có người lái thế hệ thứ sáu hiện đang được phát triển như một phần của nỗ lực thống trị trên không thế hệ tiếp theo, hay còn gọi là NGAD.
Theo lưu ý của công ty, dòng hệ thống NGAD rất quan trọng đối với “Sự thống trị trên không chiến thuật”, một mệnh lệnh hoạt động quan trọng của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của quốc gia chúng ta nhằm ngăn chặn và giành chiến thắng. Mạng lưới các hệ thống xung quanh máy bay chiến đấu NGAD có người lái sẽ hợp tác với các đội Máy bay chiến đấu hợp tác chưa có người lái.

Thông tin liên lạc chính thức của công ty trong thông cáo báo chí đã khẳng định rằng công ty Pratt & Whitney đã áp dụng thiết kế kỹ thuật số ngay từ đầu và hoàn thành Đánh giá thiết kế sơ bộ kỹ thuật số (PDR). Bằng cách hoàn thành PDR kỹ thuật số, P&W đã đạt được một cột mốc quan trọng thể hiện cam kết của công ty trong việc chuyển đổi cách thức cung cấp các khả năng nâng cao.

Những tiến bộ này có vai trò then chốt trong việc đảm bảo phạm vi, khả năng cảm biến và độ bền cần thiết cho các nền tảng thống trị trên không trong tương lai nhằm đáp ứng các nhu cầu vận hành nghiêm ngặt.

Chương trình Chuyển đổi Động cơ Thích ứng (AETP) đã cung cấp thông tin quan trọng cho sự phát triển của NGAP bằng cách cung cấp những hiểu biết quan trọng về công nghệ và kiến trúc. John Sneden, Giám đốc Tổng cục Lực Đẩy Không Quân, nhấn mạnh sự hội tụ công nghệ giữa AETP và NGAP, nhấn mạnh những điều chỉnh tiềm năng và khả năng thích ứng có thể mở rộng giữa hai chương trình.

Peter Sommorn, giám đốc điều hành Chương trình Thế hệ thứ 6 tại Pratt & Whitney cho biết: “Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Trung tâm Quản lý Vòng đời và Không quân Hoa Kỳ để phát triển các công nghệ động cơ quan trọng cần thiết để cung cấp năng lượng cho thế hệ máy bay chiến đấu tiếp theo”. “Yêu cầu Ngân sách của Tổng thống dành 595 triệu đô la cho NGAP, cũng được quốc hội ủng hộ, sẽ giúp duy trì sự cạnh tranh trong giai đoạn tạo nguyên mẫu và hỗ trợ một cơ sở công nghiệp lành mạnh. Ngành công nghiệp sẽ tiếp tục trông cậy vào những người ra quyết định để ưu tiên cấp vốn bổ sung đầy đủ cho việc phát triển động cơ đẩy thế hệ thứ 6 nhằm hỗ trợ kịp thời các cột mốc quan trọng của nền tảng và sự sẵn sàng của chiến binh.”

Các khoản đầu tư của công ty vào nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi kỹ thuật số đã củng cố năng lực trong sản xuất tiên tiến và duy trì. Áp dụng các phương pháp thiết kế kỹ thuật số, Pratt & Whitney đã hợp lý hóa các quy trình, giảm thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả. Cách tiếp cận tập trung vào kỹ thuật số này, kết hợp với phương pháp Agile, biểu thị sự thay đổi mô hình trong phát triển động cơ đẩy, điều quan trọng để duy trì ưu thế công nghệ trong các hệ thống động cơ đẩy tiên tiến.

Với hơn một thập kỷ hợp tác với Lực lượng Không quân Hoa Kỳ về các chương trình phát triển động cơ thích ứng, Pratt & Whitney vẫn là nhà cung cấp động cơ đẩy độc quyền cho máy bay thế hệ thứ 5 mang tính quyết định của quốc gia.

Theo ghi nhận của công ty, việc tận dụng chuyên môn này, Pratt & Whitney sẵn sàng trao quyền cho thế hệ máy bay tiếp theo, củng cố vai trò then chốt của nó trong việc thúc đẩy sự thống trị trên không trong tương lai.