Quân kháng chiến tiếp tục mở rộng lãnh thổ sau vào đất liền Nga

Ngày:06/06/2023  

Các chuyên gia quân sự đã đưa ra bản đồ tác chiến mới nhất của hai Lực lượng Tự do N phản công vào đất liền N~ "Cộng hòa Nhân dân Belgorod" của nhóm kháng chiến đã được thành lập và đang mở rộng! 

Ít nhất bốn thị trấn ở Belgorod đã rơi vào tay lực lượng tự do, ly khai khỏi N. Hai Lực lượng Tự do N tiếp tục hợp lực đẩy mạnh cuộc tấn công vào nước N.

Theo phân tích của chuyên gia, RDK và Quân đoàn Tự do N vẫn đang ở Moor, Nekhetevka, Zibrovka, Arkhangelsk, Novotavoranka, Schebekino, Rzevka, Nezhgo Ursk và Vozsenovka chiến đấu với lực lượng N; và hợp lực để tiến sâu vào lãnh thổ N.

Ảnh: Jason Jay Smart