Vũ trụ vô tận? Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ của chúng ta không có sự khởi đầu

Ngày:28/04/2023  

Có một trường phái tư tưởng giữa các nhà khoa học rằng Big Bang có thể không đánh dấu sự khởi đầu của vũ trụ mà chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển không ngừng của nó.Bruno Bento, một nhà vật lý người Brazil, và nhóm các nhà nghiên cứu của ông gần đây đã đưa ra bằng chứng mới chứng minh rằng vũ trụ không có nguồn gốc. Nghiên cứu này đặt ra nghi ngờ về giả thuyết được phổ biến rộng rãi rằng Vụ Nổ Lớn bigbang xảy ra khoảng 14 tỷ năm trước đánh dấu sự khởi đầu của vũ trụ.


Liệu vũ trụ của chúng ta có một khởi đầu, và có một thứ gọi là Big Bang?

Bruno Bento, một nhà vật lý người Brazil, và các đồng nghiệp của ông đã đi đến kết luận rằng sẽ rất thú vị khi điều tra xem vũ trụ hình thành như thế nào nếu không có điểm kỳ dị Big Bang.


mâu thuẫn


Trong quá trình nghiên cứu, họ đã gặp phải nhiều mâu thuẫn, điều này có thể xảy ra khi so sánh các niềm tin phổ biến khác nhau. Vật lý lượng tử và thuyết tương đối rộng là hai nhánh vật lý được cho là có thể đưa ra mô tả chính xác nhất về các đặc điểm của vũ trụ. Đồng thời, vật lý lượng tử đã thành công trong việc mô tả ba trong số bốn lực cơ bản của tự nhiên; tuy nhiên, lực thứ tư, trọng lực, không phù hợp với khung do vị trí của nó.


Thuyết tương đối rộng


Mặt khác, thuyết tương đối rộng là lý thuyết cung cấp lời giải thích toàn diện nhất về lực hấp dẫn từng được phát triển. Mặt khác, nó không giải quyết được hai mối quan tâm quan trọng. Khi đề cập đến việc nghiên cứu hoạt động bên trong của lỗ đen và cơ chế dẫn đến sự hình thành vũ trụ, lý thuyết này không tạo ra kết quả đáng tin cậy.


Điểm kỳ dị


Những vùng gây tranh cãi này được gọi là “điểm kỳ dị” và chúng là những điểm trong không-thời gian nơi các nguyên tắc vật lý mà chúng ta quen thuộc ngừng hoạt động. Đồng thời, các tính toán chứng minh rằng ngay cả ở quy mô rất nhỏ, lực hấp dẫn trở nên cực kỳ mạnh khi xuất hiện bên trong một trong hai điểm kỳ dị.


Lý thuyết về tập hợp các yếu tố nhân quả


Sau khi đưa ra một số suy nghĩ về sự mâu thuẫn, các nhà nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng họ nên xem xét một lý thuyết khác được gọi là lý thuyết về tập hợp nhân quả. Trường phái tư tưởng về lực hấp dẫn lượng tử này dựa trên một giả thuyết toán học liên quan đến cấu trúc rời rạc của không-thời gian và đã dẫn đến một số phát hiện thú vị.

Một góc nhìn mới về mối quan hệ giữa thời gian và không gian

Bởi vì nó mô phỏng lại không-thời gian như một chuỗi các mảnh riêng biệt hoặc các “nguyên tử” không-thời gian, nên cách tiếp cận này, theo Bento, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về không gian và thời gian. Theo lý thuyết này, các sự kiện không thể được định vị trong không gian và thời gian gần nhau hơn kích thước của một “nguyên tử”, đây là một trong những hạn chế nghiêm ngặt của lý thuyết về mức độ chúng có thể được định vị gần nhau.


Điểm kỳ dị Big Bang


Bởi vì các điểm kỳ dị là không thể theo lý thuyết về các tập hợp nhân quả, các tác giả lập luận rằng công trình của họ cung cấp một giải pháp cho vấn đề được đặt ra bởi điểm kỳ dị Big Bang. Cụ thể, họ tuyên bố rằng lý thuyết loại bỏ sự cần thiết của một giải pháp cho vấn đề. Không thể cô đặc vật chất thành những điểm cực nhỏ; những điểm này không thể nhỏ hơn kích thước của một “nguyên tử” trong không-thời gian.Theo cách giải thích của Bento, quan điểm thông thường cho rằng tập hợp nhân quả xuất hiện từ hư vô để trở thành vũ trụ. Các tác giả của nghiên cứu cũng đã đề xuất một cách giải thích khác, trong đó nói rằng Vụ nổ lớn với tư cách là “sự khởi đầu của Vũ trụ” đã không diễn ra vì tập hợp nhân quả là vô hạn. Giải thích này đã được trình bày bởi các tác giả của nghiên cứu.


Hãy tưởng tượng trong một khoảnh khắc rằng chẳng có khoảnh khắc đầu tiên trong vũ trụ.


Theo cách nói thông thường, điều này có nghĩa là các nhà vật lý đã đi đến kết luận rằng vũ trụ có thể chưa từng có điểm khởi đầu, và kết quả là nó luôn tồn tại. Và cái mà chúng ta gọi là “Bigbang”, có thể chỉ là “một sự kiện cụ thể trong quá trình tiến hóa của tập hợp nhân quả luôn tồn tại này, chứ không phải nguồn gốc thực sự của nó,” là điều mà chúng ta có thể đang hiểu sai.