BẦU TRỜI CÓ BAO NHIÊU VÌ SAO?

Ngày:01/04/2023  

Những buổi tối trời trong, khi ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, bạn sẽ nhìn thấy những vì sao chi chí, trang hoàng cả một vùng trời mông quạnh, có những vì sao to, có những vì sao nhỏ, nhiều không kể xiết.


Thực ra, chúng ta có thể đếm được những ngôi sao chi chí trên bầu trời. Các nhà thiên văn chia tất cả các vì sao trên bầu trời thành 88 chòm sao, và đếm từng khu vực một. Ngôi sao sáng nhất, được gọi là sao hạng nhất, thứ nhì được gọi là sao hạng nhì, hạng ba,…ngôi sao có ánh sáng yếu nhất là hạng sáu. Các nhà thiên văn cho chúng ta biết rằng trên bầu trời chỉ có 20 ngôi sao sáng nhất, sáng nhì có 46 ngôi sao, sáng ba có 134 ngôi sao, sáng tư có 458 ngôi sao, kế tiếp là 1.476 ngôi sao và cuối cùng là 4.840 ngôi sao.

 Những ngôi sao mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được tổng cộng là 6.974 sao, vả lại những ngôi sao này không thể nhìn thấy được cùng một lúc, vì có khoảng một số lượng vô cùng lớn các ngôi sao luôn “ẩn” mình dưới đường chân trời. Nên bất kể lúc khi nào, chúng ta cũng chỉ nhì thấy khoảng 3.000 ngôi sao mà thôi. Trương Khiết Tâm.