Tụ điện trữ năng lượng và có an toàn hơn Pin thông thường không?

Ngày:11/09/2021  
Tụ điện trữ năng lượng nhanh chóng, nhưng nó có rủi ro cao
Tụ là không an toàn ở dòng cao; chúng là cực kỳ nguy hiểm. Tụ trong TV cũ giết người . Chưa từng có ai bị giết vì pin TV. Bóng đèn hình cũ đã không thực sự nguy hiểm (chúng không “nổ;” nhưng sẽ an toàn khi nổ tung, trên thực tế), nhưng phần lớn các tụ nổ là gây sát thương!

Những thứ thực sự nguy hiểm duy nhất trong một chiếc TV cũ là các tụ điện công suất lớn.

Điều làm cho các tụ điện trở nên tuyệt vời để lưu trữ năng lượng (sạc gần như tức thì) nhưng điều này khiến cho tụ điện rất không an toàn (gần như phóng điện ngay lập tức ). Trong khi các thỏi Pin sẽ không xả năng lượng kiểu bùng phát ngay lập tức, bất kể bạn làm gì với nó .

www.Uviet.net