Tại sao kền kền không bị bệnh vì ăn xác chết thối rửa?

Ngày:04/08/2021  

Làm thế nào để kền kền không mắc bệnh do ăn thịt thối rữa?


Mặt và ruột già của kền kền được bao phủ bởi vi khuẩn độc đối với hầu hết các sinh vật khác, nhưng những con chim săn mồi này đã phát triển một đường ruột mạnh mẽ giúp chúng không bị ốm do ăn thịt thối rữa.

Hơn nữa, kền kền thường ngoạm xác một con vật đã chết thông qua đầu sau của nó - tức là hậu môn - để lấy ruột ngon lành. Chế độ ăn của chúng có thể chứa đầy vi khuẩn độc hại và phân thối rữa, nhưng kền kền dường như miễn dịch với những loại vi khuẩn chết người này.

www.Uviet.net