Tại sao một số voi châu Á lại có lông? Voi lông có họ hàng gần với voi ma mút hơn các voi khác không?

Ngày:14/07/2021  
Nếu bạn đang nghĩ liệu voi châu Á có họ hàng gần với voi ma mút hơn không?, thì điều đó hoàn toàn đúng!
voi châu Á lại có lông

Voi châu Á là động vật sống gần họ hàng nhất với voi ma mút còn sống ngày nay, điều này có thể giải thích phần nào độ rậm lông của chúng. Cũng lưu ý rằng hầu hết các ví dụ có xu hướng là của những con trẻ tuổi. điều này có thể là do voi con sơ sinh được biết đến là có nhiều đặc điểm cổ xưa hơn (ví dụ, trẻ sơ sinh của con người cực kỳ thích cầm nắm, động vật chân lông nhỏ có nhiều lông, v.v.), nhưng cũng có thể vì động vật nhỏ hơn ít bị giữ nhiệt hơn thông qua luật hình khối vuông, vì vậy long hay tóc có thể giúp giữ lượng nhiệt đó.

Nếu bạn nghĩ về nó, nó có ý nghĩa ngay cả từ quan điểm địa lý, vì voi loại châu Á gần nhất với nơi voi ma mút trên khắp hành tinh, trong khi những con châu Phi sẽ phải lê bước lên từ trung nam châu Phi, qua Ai Cập, lên giữa đông, v.v.

Nếu chúng ta có thể nhân bản voi ma mút, chúng ta sẽ sử dụng voi châu Á làm vật thay thế.

www.Uviet.net