Phụ nữ thời cổ đại trông thế nào?

Ngày:18/07/2021  

Người phụ nữ Hy Lạp cổ đại 9000 năm tuổi đã tái tạo da động vật nhai có thể gây ra hàm nhô ra khiến cô ấy trông nam tính. Nếu không nhai da động vật, cô ấy trông nữ tính và không khác gì phụ nữ hiện đại.

Nhiều phụ nữ cổ đại đã được tái tạo và hầu hết trông không nam tính.

Người phụ nữ Neanderthal trông rất nữ tính:

Nông dân thời kỳ đồ đá mới 7500 tuổi trông rất nữ tính có lẽ vì bà không nhai da động vật:

www.Uviet.net