Tại sao không có máy bay Tiêm kích chiến đấu nào trong Star Trek?

Ngày:18/07/2021  
Trong các tập phim Star Trek, phàn lớn mọi người chỉ nhìn thấy các chiến hạm không gian khổng lồ, hiếm khi thấy các máy bay tiêm kích không gian hạng nhẹ. Nhưng chúng vẫn có xuất hiện đấy.
Đây là Máy bay Chiến đấu Tấn công Liên bang, vốn là một tàu chuyển phát nhanh, cũng được sử dụng bởi các học viên tại Học viện Starfleet, với vũ khí được thêm vào nó.
Máy bay chiển phát nhanh của Học viện Starfleet có vũ trang.

Tuy nhiên, vấn đề chính của tiêm kích không gian hạng nhẹ là chúng không đặc biệt hiệu quả trong trận chiến chống lại các chiến hạm lớn được trang bị vũ khí chùm tia flasma, vì rất khó để những vũ khí đó bắn trượt, ít nhất là toàn bộ lần bắn.

Chúng ta chỉ thấy nó được sử dụng một lần trong TNG từ những gì tôi nhớ lại, nhưng tàu Enterprise-D được bao phủ bởi các mảng tia phaser lá chắn phòng thủ.

Cách sử dụng rõ ràng nhất (không được hiển thị) sẽ là trong “Preemptive Strike” 7x24 khi chúng bắn vào Maquis Raider (tiền thân của tàu Federation Attack Fighter!) Ở giữa các nacell. 

Không ai trong số các ngân hàng phaser chính có thể tấn công vị trí này, mặc dù chúng ta không thấy điều đó thực sự xảy ra. Tuy nhiên, trong Best of Both Worlds, Phần I, chúng ta thấy các Lô cốt cột điện nacelle bắn ra. (Không, ánh sáng đó không phải là phaser bắn lệch hướng, đó là một cụm photon đang được bắn ra).
www.Uviet.net